Accountants bepalend bij uitleg franchiseovereenkomst

Accountants bepalend bij uitleg franchiseovereenkomst

In dit afrekeningsgeschil tussen Albert Heijn en 240 franchisenemers worden vrijwel alle vorderingen van de franchisenemers afgewezen. Partijen spraken in de franchiseovereenkomst af, dat accountants de uitvoering van de overeenkomst zouden controleren. Dat doen zij al jaren—en vanaf een zeker moment zijn zij daarbij ook gaan toetsen aan de hand van door partijen afgesproken normenkaders. De uitleg die de accountants onder verantwoordelijkheid van partijen en op voor partijen kenbare wijze aan de franchiseovereenkomst hebben gegeven, is daarmee wat het hof betreft bepalend voor de uitleg daarvan.