De smartphone van een schuldenaar: een juridisch niemandsland?

De smartphone van een schuldenaar: een juridisch niemandsland?

In 2016 dwong het OM drie verdachten om hun telefoon te ontgrendelen. Nadat zij het verzoek om de toegangscode van hun telefoons te verschaffen afwezen, werden de verdachten geboeid en werden hun smartphones alsnog ontgrendeld middels hun vingerafdrukken. De strafrechter achtte het afdwingen van de vingerafdruk een beperkte—en daarmee toegestane—inbreuk op de lichamelijke integriteit van de verdachten.
Het is voorstelbaar dat een dergelijke wens om biometrische beveiligingen te omzeilen ook in privaatrechtelijke verhoudingen zal voorkomen. Denk aan een beslag op bitcoins, of aan het verkrijgen van administratie op een laptop door een curator. In hoeverre is het mogelijk om medewerking aan het verstrekken van biometrische gegevens (artikel 4 sub 14 AVG) af te dwingen?