Leidraad voor onderzoekers in enquêteprocedures

Leidraad voor onderzoekers in enquêteprocedures

De Ondernemingskamer kan op de voet van artikel 2:345 BW één of meer personen benoemen tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van een rechtspersoon. De onderzoeker verricht zijn werkzaamheden naar de maatstaf van hetgeen in de gegeven omstandigheden van een bekwaam en redelijk handelend onderzoeker mag worden verwacht. Wat dat in de praktijk betekent, beoogt deze Leidraad te verduidelijken. Onderzoekers worden enige (praktische) handvatten geboden, mede in het licht van relevante wetgeving en jurisprudentie.