Kroniek enquêterecht 2018

Kroniek enquêterecht 2018

De in 2018 door de Ondernemingskamer gegeven beschikkingen vormen het uitgangspunt bij deze kroniek. In hoofdstuk 2 is een kwantitatief overzicht opgenomen. Hoofdstuk 3 bespreekt het formele enquêterecht, waartoe onder meer de toegang tot het enquêterecht, het onderzoek en de onmiddellijke voorzieningen gerekend worden. Het materiële enquêterecht komt aan de orde in hoofdstuk 4 (gegronde redenen) en hoofdstuk 5 (wanbeleid).