Nationale rechters bevoegd bij indirecte verhouding tussen gedupeerde en karteldeelnemer

Nationale rechters bevoegd bij indirecte verhouding tussen gedupeerde en karteldeelnemer

Het Europese truckkartel en de nasleep daarvan blijft de mededingingsrechtelijke gemoederen bezighouden. Drie jaar na het boetebesluit van de Europese Commissie zijn de civielrechtelijke follow on kartelschadezaken in volle gang. Het Europese Hof van Justitie wees in dit kader een belangrijk arrest inzake de bevoegdheid van nationale rechtbanken in kartelschadezaken.