Geen pandrecht op assurantieportefeuille mogelijk?

Geen pandrecht op assurantieportefeuille mogelijk?

In de rechtsliteratuur (maar ook tussen banken en curatoren) is al geruime tijd een discussie gaande over de vraag of het mogelijk is om een pandrecht te vestigen op een assurantieportefeuille van een verzekeringstussenpersoon. Nu de portefeuille doorgaans het meest waardevolle actief van een assurantietussenpersoon is, wordt deze vaak aan de financierende bank verpand.
De Advocaat-Generaal bij de Hoge Raad betoogt evenwel in een lezenswaardige conclusie dat een assurantieportefeuille geen vermogensrecht is. Evenmin is deze (goederenrechtelijk) overdraagbaar. Een pandrecht op een assurantieportefeuille is dan ook niet mogelijk.