Retentierecht op een raket

Retentierecht op een raket

Het opnemen van zowel een bepaling waarbij de opdrachtnemer afstand doet van het retentierecht als een verbod op uitbesteding aan derden is volgens de rechter onvoldoende om het retentierecht aan een onderaannemer te ontzeggen. Dit zou de deur openzetten voor constructies waarbij een (project-)bv contractueel afstand doet van het retentierecht, maar het retentierecht vervolgens toch wordt uitgeoefend door een gelieerde partij.