Zogenaamd instemmen met een schuldregeling

Zogenaamd instemmen met een schuldregeling

Een schuldeiser wilde alleen instemmen met een schuldregeling tegen finale kwijting, wanneer betrokkene op papier zou verklaren dat na de schuldregeling alsnog het restant zou worden betaald. Volgens de rechter kan eiser geen beroep doen op deze verklaring, omdat er misbruik gemaakt is van de omstandigheden waarin betrokkene verkeerde.