Geen 10 procent aandelen of een corresponderend eigen economisch belang? Dan niet enquêtebevoegd!

Geen 10 procent aandelen of een corresponderend eigen economisch belang? Dan niet enquêtebevoegd!

De Ondernemingskamer past de ontvankelijkheidseis van 10 procent van de aandelen of certificaten of een daarmee corresponderend eigen economisch belang, strikt toe. Hij verklaarde een verzoeker niet-ontvankelijk, hoewel deze door toedoen van de meerderheidsaandeelhouder was afgehouden van het verwerven van aandelen, welke haar over de bevoegdheidsdrempel hadden getild.