Managementovereenkomst: opdracht of arbeidscontract?

Managementovereenkomst: opdracht of arbeidscontract?

Een bestuurder die voor een vennootschap werkzaamheden verricht en wordt ingeleend via zijn eigen management-bv: het is een veelgebruikte constructie bij ondernemingen. Maar pas op: als er feitelijk sprake is van een arbeidsrelatie, dan kan de rechter de managementovereenkomst als arbeidsovereenkomst beschouwen. In de onderhavige casus werd de management-fee bij een enkele ziekteperiode doorbetaald—maar niet structureel. Een gezagsverhouding werd niet aangetoond. En bovendien had ook een opdrachtgever in zekere mate de bevoegdheid om instructies te geven.