Onrechtmatige concurrentie na verkoop onderneming: Kolkman/Cornelisse biedt uitkomst

Onrechtmatige concurrentie na verkoop onderneming: Kolkman/Cornelisse biedt uitkomst

De rechter laat in deze zaak echter in het midden of er sprake is van een management- of een agentuurovereenkomst—en of het concurrentiebeding daarmee geldig is. Omdat er een onderneming is verkocht, is het arrest Kolkman/Cornelisse (NJ 1997, 685) van belang. Uit dit arrest blijkt dat het iemand die zijn onderneming heeft verkocht niet vrij staat om met de door hem verkochte onderneming in concurrentie te treden, ongeacht of er een concurrentiebeding is overeengekomen of niet. De rechter acht het gevorderde verbod om klanten te benaderen en daarmee concurrerende zaken te doen, gerechtvaardigd. Een algeheel verbod om concurrerende activiteiten te ondernemen gaat evenwel te ver.