Nakoming koopovereenkomst: verzoek enquêteonderzoek de juiste weg?

Nakoming koopovereenkomst: verzoek enquêteonderzoek de juiste weg?

De koper van een onderneming stort de koopprijs op de rekening van een notaris. Met de verkoper is overeengekomen dat een deel van dat bedrag op de derdengeldrekening blijft staan, teneinde eventuele schendingen van garantieverplichtingen te voldoen. Daar ontstaat een conflict over. De Ondernemingskamer vindt dat het gaat om een geschil over de nakoming van een koopovereenkomst, dat in beginsel niet tot de doeleinden van het enquêterecht behoort. Dit is echter anders als het geschil de positie van de vennootschap en het functioneren van diens organen raakt.