Private handhaving van het mededingingsrecht: de zaak Otis / Oberösterreich

Private handhaving van het mededingingsrecht: de zaak Otis / Oberösterreich

Langzaam maar zeker wordt de puzzel rondom civiele aansprakelijkheid bij kartelinbreuken steeds verder gelegd. Het EU Hof heeft in de onderhavige zaak geoordeeld dat ook een partij die niet een directe afnemer of leverancier was van kartellisten, toch een schadevergoedingsactie kan starten tegen de inbreukmakers als zij schade heeft ondervonden van het betreffende kartel.