Uitleg garanties in koopovereenkomst aandelen: specifiek boven algemeen

Uitleg garanties in koopovereenkomst aandelen: specifiek boven algemeen

Sommige garanties die bij de verkoop van aandelen in een onderneming worden bedongen, kunnen niet anders dan 'naar eer en geweten van verkoper' worden gedaan, bijvoorbeeld de garantie dat er geen derde partijen zijn die IE-rechten van een vennootschap betwisten. Een verkoper kan immers niet met 100 procent zekerheid zeggen dat er niemand is die meent aanspraak te maken op een merkrecht of octrooi. De onderhavige uitspraak laat zien dat een koper niet zomaar kan terugvallen op een algemene garantie, als het niet lukt specifieke wetenschap bij de verkoper aan te tonen.