Over bewijslevering ten aanzien van een verzekerde schade

Over bewijslevering ten aanzien van een verzekerde schade

Een arrest waarin een verzekerde bewijs van het bestaan van een verzekerd evenement wilde aantonen door middel van een verklaring van hemzelf en van zijn echtgenote. Het hof heeft zich hierbij uitgelaten over deze vormen van bewijs, waarbij specifiek is ingegaan op de waardering van de verklaring die door de partner is gegeven. Hoe moet een dergelijke verklaring worden geduid? Kan deze voldoende bewijs opleveren ten aanzien van het bestaan van een verzekerd schade-evenement?