Internationaalprivaatrechtelijke aspecten van kartelschade

Internationaalprivaatrechtelijke aspecten van kartelschade

Wanneer is de Nederlandse rechter bevoegd om van een grensoverschrijdende kartelschadevordering kennis te nemen? En als hij zich bevoegd verklaart, welk recht zal hij dan op de vordering toepassen? In hoeverre komt in Nederland rechtskracht toe aan een buitenlandse beslissing over kartelschade en kan deze hier ten uitvoer worden gelegd? Deze vragen, die behoren tot het domein van het internationaal privaatrecht, staan centraal in de onderhavige bijdrage.