Een overzicht van ontwikkeling van de beurs-bv

Een overzicht van ontwikkeling van de beurs-bv

In 2017 is de herziene Aandeelhoudersrechtenrichtlijn aangenomen, waarmee bevordering van een effectieve en duurzame aandeelhoudersbetrokkenheid bij beursvennootschappen werd beoogd. In Nederland is op 1 december 2019 een groot deel van deze EU-richtlijn van kracht geworden middels wijzigingen in Boek 2 BW en de Wft. Opvallend aan één van de in Boek 2 BW doorgevoerde wijzigingen is dat de wetgever de beurs-bv eindelijk lijkt te verwelkomen in het vennootschapsrecht. De wetgever heeft namelijk artikel 2:187 BW opgenomen als schakelbepaling om een groot aantal regels van het recht voor beurs-nv's ook van toepassing te verklaren op het recht dat geldt voor de beurs-bv. Dit is opmerkelijk, omdat de beurs-bv een relatief bijzonder fenomeen is en (tot nu toe) nauwelijks voorkomt.