Curator niet in persoon aansprakelijk voor kosten bestuursdwang

Curator niet in persoon aansprakelijk voor kosten bestuursdwang

De Raad van State meent dat de curator in hoedanigheid verantwoordelijk is voor de onderneming. Dat betekent dat de curator in hoedanigheid ook een overtreder van de wet (artikel 5:1 Awb) kan zijn. De boedel zal dan de kosten van bestuursdwang moeten betalen. De curator in persoon is echter geen overtreder, omdat de curator in eigen persoon de boedel niet vertegenwoordigt.