Vernietiging borgstelling rechtsgeldig?

Vernietiging borgstelling rechtsgeldig?

De Hoge Raad heeft een interessant arrest gewezen over de rechtsgeldigheid van een beroep op vernietiging van een borgstelling, waarbij de vraag centraal stond of er sprake is van een zakelijke of particuliere borgstelling. Het ging om een situatie waarin een (feitelijk) bestuurder een borgstelling afgaf, onder druk van een schuldeiser die dreigde een faillissement aan te gaan vragen.