Van overeenkomst af met beroep op coronacrisis: schuldeisersverzuim, overmacht en onvoorziene omstandigheden

Van overeenkomst af met beroep op coronacrisis: schuldeisersverzuim, overmacht en onvoorziene omstandigheden

Stel: ik wil onder (een deel van de verplichtingen van) een overeenkomst uit. Welke middelen staan mij dan als schuldeiser in theorie ten dienste? Strikt genomen zijn dat de navolgende:
1. contractuele tussentijdse beëindigingsmogelijkheden;
2. wettelijke tussentijdse beëindigingsmogelijkheden;
3. ontbinding op grond van een tekortkoming van de wederpartij;
4. vernietiging van de overeenkomst (geheel of gedeeltelijk) op grond van artikel 3:40 BW of een wilsgebrek;
5. een beroep op de derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid met betrekking tot bepaalde contractuele verplichtingen;
6. wijziging of ontbinding van de overeenkomst door de rechter op grond van onvoorziene omstandigheden, en
7. een beroep op schuldeisersverzuim, danwel schuldeisersovermacht.
De onderstaande bijdragen gaan daar, met de coronacrisis in het achterhoofd, nader op in.