Kroniek Mededingingsrecht maart 2019–maart 2020

Kroniek Mededingingsrecht maart 2019–maart 2020

Mededingingsautoriteiten die halsstarrig vasthouden aan in de afgelopen 10–20 jaar ontwikkelde dogma's, lopen het gevaar irrelevant en ineffectief te worden. De trend waarin mededingingsautoriteiten water bij de wijn doen en meer ruimte zoeken voor interventie om consumentenbelangen en andere belangen (klimaat en mogelijk zelfs Europese geo-economische) rechtstreeks te beschermen, was in de kroniekperiode al zichtbaar.