Leidt de gerichtheid van het enquêterecht op het belang van de rechtspersoon tot missers?

Leidt de gerichtheid van het enquêterecht op het belang van de rechtspersoon tot missers?

In de enquêteprocedure worden niet alleen burgerlijke rechten en plichten van de rechtspersoon vastgesteld, maar ook van anderen, zoals aandeelhouders en bestuurders. Het lijkt erop dat deze anderen in een minder gunstige positie verkeren tegenover de Ondernemingskamer dan in een procedure voor de gewone civiele rechter.
Welke voordelen de rechtspersoon in de enquêteprocedure geniet is nog niet uitgekristalliseerd, maar de rechtspraak lijkt te suggereren dat in belangenafwegingen het belang van de rechtspersoon zwaarder weegt. Duidelijk is verder dat de bewijslevering in de enquêteprocedure is toegesneden op feiten en omstandigheden die de rechtspersoon aangaan. Omstandigheden die andere partijen betreffen, laten zich minder eenvoudig aantonen.