Beding dat recht op rechtsbescherming volledig beperkt is nietig

Beding dat recht op rechtsbescherming volledig beperkt is nietig

Een eigenaar van een veehouderij verkocht in 1993 een perceel met woonhuis. In de leveringsakte was opgenomen: “Koper verklaart bij deze nooit enigerlei bezwaren van welke aard dan ook in het kader van geldende milieuwetgeving alsook op planologisch gebied bij welke overheidsinstantie dan ook te zullen indienen voor wat betreft de agrarische bedrijven [van verkoper]”. Dit leidde in 2014 tot problemen.
De eigenaar van het woonhuis verzocht met succes het kettingbeding nietig te verklaren wegens strijd met de goede zeden: het beding ontneemt namelijk tot in de eeuwigheid alle recht op rechtsbescherming van welke aard dan ook bij elke overheidsinstantie.