Vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering bij bemiddeling en buitengerechtelijke onderhandeling

Vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering bij bemiddeling en buitengerechtelijke onderhandeling

Uit dit arrest van het Europese Hof van Justitie blijkt, kort gezegd, dat een verzekerde onder de rechtsbijstandverzekering ook een vrije advocaatkeuze heeft in geval van bemiddeling en buitengerechtelijke onderhandelingen.