Welke informatie dient een aansprakelijk gestelde advocaat aan benadeelden te verstrekken?

Welke informatie dient een aansprakelijk gestelde advocaat aan benadeelden te verstrekken?

Advocaten zijn verplicht verzekerd voor beroepsaansprakelijkheidsclaims. Een dergelijke claim moet op grond van de polisvoorwaarden in de regel worden gemeld bij de verzekeraar. Over de vraag of de (vermeend) benadeelde door de advocaat over die melding moet worden geïnformeerd en of aan de benadeelde ook de gegevens van de betrokken beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar moeten worden verstrekt, heeft zich in de tuchtrechtspraak een duidelijke lijn ontwikkeld.