Curator verlangt inzage in vertrouwelijk controledossier accountant

Curator verlangt inzage in vertrouwelijk controledossier accountant

De afgelopen jaren is veelvuldig geprocedeerd over de vraag of curatoren recht hebben op controledossiers van accountants. Over het algemeen zijn accountants zeer terughoudend met het verstrekken van informatie - met een beroep op hun geheimhoudingsplicht.
In de onderhavige uitspraak van de Rechtbank Amsterdam deed zich de bijzonderheid voor dat de curatoren van de dochtervennootschap inzage in en afschrift van stukken vorderden uit het controledossier van de moedermaatschappij die ook was gefailleerd, maar waar andere curatoren waren benoemd. De conclusie die vooralsnog getrokken dient te worden is dat curatoren in beginsel vrij snel recht hebben op inzage in en een afschrift van stukken uit het controledossier.