Eerste Kamer akkoord met Wet franchise

Eerste Kamer akkoord met Wet franchise

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het toevoegen van een regeling voor de franchiseovereenkomst aan Boek 7 BW. In de nieuwe Titel 16 inzake de franchiseovereenkomst (artikelen 7:911–922 BW) staan regels omtrent de (precontractuele) uitwisseling van informatie, de tussentijdse wijziging van een lopende overeenkomst, beëindiging van de overeenkomst en een instemmingsrecht van de franchisenemer of een meerderheid daarvan bij wijzigingen in de franchiseformule of de exploitatie van een afgeleide formule. Het oogmerk daarbij is de positie van de franchisenemer te versterken.