Vaste rechtspraak over franchiseprognoses ook van toepassing op 'IKEA-prognose'

Vaste rechtspraak over franchiseprognoses ook van toepassing op 'IKEA-prognose'

Hoewel franchisegevers daartoe niet verplicht zijn, wordt er bij het werven van franchisenemers vaak gebruikgemaakt van omzetprognoses. Is er sprake van een door de franchisegever afgegeven prognose als de franchisenemer zelf een rekenmodel invult dat is aangereikt door de franchisegever? De vraag of de vaste rechtspraak over prognoses ook van toepassing is op dergelijke 'IKEA-prognoses' komt aan bod in deze zaak.