Herstructureren boven liquideren: richtlijnen voor bestuurders

Herstructureren boven liquideren: richtlijnen voor bestuurders

In de maatschappij heerst de wens noodlijdende bedrijven te herstructureren, in plaats van te liquideren, omwille van behoud van werkgelegenheid. Uit de geldende normen worden in deze bijdrage enkele richtsnoeren afgeleid om bij een herstructurering bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen.