Documenten opvragen: schept de Hoge Raad duidelijkheid?

Documenten opvragen: schept de Hoge Raad duidelijkheid?

Artikel 843a Rv geeft een partij de mogelijkheid om bij een ander documenten op te vragen. Dat kan bijvoorbeeld gaan om privé e-mails waaruit zou blijken dat een bestuurder de vennootschap waar hij bestuurder van was, heeft opgelicht. Allerlei voorbeelden zijn denkbaar.
In IE-kwesties heeft de Hoge Raad in een arrest uit 2015 al een maatstaf geformuleerd voor de vereiste aannemelijkheid. Te lage eisen stellen zou fishing expeditions in de hand werken. De vennootschap kan dan met een nauwelijks onderbouwd beroep op 'fraude' de privé e-mailbox van de oud-bestuurder laten doorspitten in de hoop iets interessants te vinden. Nu bepaalt de Hoge Raad dat de in die uitspraak geformuleerde maatstaf ook in algemene zin geldt—dus ook in niet-IE-zaken.