De virtuele aandeelhoudersvergadering: best practices

De virtuele aandeelhoudersvergadering: best practices

Vennootschappen hebben gedurende de coronacrisis de gelegenheid om aandeelhoudersvergaderingen virtueel te organiseren; fysieke bijeenkomsten zijn tijdelijk niet vereist. Een groot deel van de vennootschappen kiest voor nogal summiere wijzen van online organiseren. Dat kan beter. De in deze bijdrage opgestelde best practices zijn bedoeld als handvat om te komen tot de optimale vorm van een virtuele aandeelhoudersvergadering.