Ingwersen q.q./Kromme Leek: aanvullende normstelling in geval van bestuurdersaansprakelijkheid bij selectieve betalingen

Ingwersen q.q./Kromme Leek: aanvullende normstelling in geval van bestuurdersaansprakelijkheid bij selectieve betalingen

Schuldenaren hebben in beginsel de vrijheid om zelf te bepalen in welke volgorde schuldeisers worden betaald. Bij een naderend faillissement is dat uitgangspunt echter niet meer vanzelfsprekend: in toenemende mate dient een schuldenaar rekening te houden met de rangorde van schuldeisers zoals die ook in faillissement geldt en selectief betalen kan onrechtmatig zijn.
Bestuurders die uitvoering hebben gegeven aan dergelijke betalingen, worden met enige regelmaat door curatoren aansprakelijk gesteld. In dit artikel wordt de lijn besproken die de Hoge Raad met betrekking tot dit onderwerp heeft uitgezet. In het bijzonder wordt daarbij ingegaan op het arrest Ingwersen q.q./Kromme Leek, waarin een aanvullende normstelling gesignaleerd wordt.