De notary letter in transacties

De notary letter in transacties

In transacties rijst regelmatig de vraag: wordt er eerst betaald en dan geleverd, of eerst geleverd en dan betaald? Een eenvoudige oplossing: betrek er een trusted third party bij. Deze ontvangt de gelden en houdt die voor de koper, totdat levering volgens afspraak plaats heeft gevonden. In de praktijk zal een notaris vaak deze rol vervullen en wordt een notary letter opgesteld ter documentatie. Wat staat er in een dergelijk document, wie zijn er partij bij en wat zijn punten waar partijen vaak over onderhandelen?