Kan een geheimhoudingsovereenkomst worden ontbonden?

Kan een geheimhoudingsovereenkomst worden ontbonden?

Het in handelsrelaties contractueel verankeren van geheimhouding kan geregeld worden met een geheimhoudingsovereenkomst, ook wel confidentiality agreement of non disclosure agreement (NDA), ofwel met een geheimhoudingsbeding in een meeromvattende overeenkomst. In deze bijdrage wordt aandacht besteed aan de juridische kwalificatie van de NDA en mogelijkheden tot ontbinding. Een NDA kwalificeert veelal als obligatoire overeenkomst. In beginsel is van een wederkerige overeenkomst echter geen sprake, waardoor een NDA in geval van een tekortkoming niet kan worden ontbonden. In het geval dat vertrouwelijkheid is gewaarborgd in de vorm van een geheimhoudingsbeding in een meeromvattende overeenkomst, ligt dit anders.