Is bedrijfsschade wegens COVID-19 verzekerd?

Is bedrijfsschade wegens COVID-19 verzekerd?

De maatregelen rondom het coronavirus hebben tot veel financiële schade geleid. Om de verliezen het hoofd te bieden, is bij sommige bedrijven de gedachte gerezen of de omzetschade gedekt zou kunnen zijn onder hun bedrijfsschadeverzekering (Business Interruption of BI-insurance). In Nederland is er nog geen (proef)procedure bekend waarmee wordt getest of verzekeraars dekking dienen te bieden. In het buitenland is dat wel het geval—en juist vanwege het internationale karakter van BI-verzekeringen is dat interessant.