Concept-wetsvoorstellen eerlijk beslissen, eerlijker inkomen, eerlijk delen

Concept-wetsvoorstellen eerlijk beslissen, eerlijker inkomen, eerlijk delen

De concept-wet 'eerlijk beslissen' heeft tot doel werknemers van grote bedrijven (waarbij minimaal 100 personen werkzaam zijn met een tijdelijk of vast contract) instemmingsrecht te geven bij besluiten over de koers van de onderneming, door de bevoegdheden van de Ondernemingsraad te verruimen.
Het voorontwerp Wet 'eerlijker inkomen' regelt een stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon. Einddoel is dat het minimumloon 60 procent van het gemiddelde loon bedraagt.
Het intiatief-wetsvoorstel 'eerlijk delen' heeft tot doel winstdeling wettelijk te verplichten en werknemers een stem te geven in aandeelhoudersvergaderingen.