Kifid: klacht niet behandelbaar omdat klager geen consument is

Kifid: klacht niet behandelbaar omdat klager geen consument is

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening heeft geoordeeld dat een klager die een klacht indiende tegen zijn verzekeraar niet als consument kan worden aangemerkt en dat de klacht daarom ‘niet behandelbaar’ is. De klacht was gericht tegen de verzekeraar van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. De commissie toetst niet zelf of het gaat om aansprakelijkheid van de klager in zijn hoedanigheid van werkgever, ofwel aansprakelijkheid in zijn privéhoedanigheid, maar gaat uit van hetgeen blijkt uit een bestuurlijke boete.