Coronacrisis: managementvergoeding betalen of niet?

Coronacrisis: managementvergoeding betalen of niet?

Het na de peildatum selectief betalen van bepaalde crediteuren leidt tot verhaalsbenadeling van crediteuren en is daarmee in beginsel onrechtmatig ten opzichte van de gezamenlijke schuldeisers. In deze zaak staat mede de vraag centraal in hoeverre de coronacrisis van invloed is voor het bepalen of een reeks betalingen in het zicht van faillissement nog mocht worden uitgevoerd.