Vervoeren of doen vervoeren?

Vervoeren of doen vervoeren?

In dit arrest staat de vraag centraal of een overeenkomst moet worden gekwalificeerd als een vervoerovereenkomst dan wel een overeenkomst van doen vervoeren: een expeditie-overeenkomst. Het onderscheid is niet altijd even makkelijk te maken. De juiste kwalificatie is van groot belang, aangezien er een (juridische) wereld van verschil aan gevolgen is. Zo is een vervoerder aansprakelijk voor de schade ontstaan tijdens het vervoer en kan hij zijn aansprakelijkheid niet door middel van algemene voorwaarden beperken.