Uitzondering herroepingsrecht bij goederen vervaardigd volgens specificaties consument

Uitzondering herroepingsrecht bij goederen vervaardigd volgens specificaties consument

Het Europese Hof van Justitie heeft opnieuw een arrest gewezen over een uitzondering op het herroepingsrecht van consumenten. Het Hof oordeelt dat het herroepingsrecht kan worden geweigerd aan consumenten die buiten de verkoopruimte een overeenkomst hebben gesloten ter zake van een goed dat volgens hun specificaties moet worden vervaardigd—onafhankelijk van de vraag of de handelaar de productie reeds in gang heeft gezet.