Afwijzing faillissementsaanvraag wegens corona-belastinguitstel

Afwijzing faillissementsaanvraag wegens corona-belastinguitstel

De afwijzing van de rechtbank op de faillissementsaanvraag in kwestie vanwege het feit dat een vordering van de Belastingdienst niet invorderbaar is, valt niet te rijmen met de geldende jurisprudentie. De onderhavige uitspraak betekent in elk geval niet dat er zomaar van uit mag worden gegaan dat belastingschulden geen doorslaggevende rol meer zullen spelen bij de aanvraag van een faillissement.