De implementatie van een WHOA-akkoord in de praktijk

De implementatie van een WHOA-akkoord in de praktijk

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) voorziet in een uitgewerkt spoorboekje om een dwangakkoord tot stand te brengen buiten faillissement. Homologatie door de rechtbank betekent echter nog niet dat het akkoord ook is geïmplementeerd. Dit artikel beschrijft aan de hand van een casus welke documentatie en uitvoeringshandelingen nodig (kunnen) zijn om een onderhands akkoord te implementeren. Daarbij wordt ingegaan op de grenzen die de WHOA stelt aan de inhoud van de documentatie en op de wijze waarop uitvoeringshandelingen kunnen worden verricht.