Procesreglement homologatie onderhands akkoord

Procesreglement homologatie onderhands akkoord

De Rechtspraak publiceerde een nieuw procesreglement dat is opgesteld omdat op 1 januari 2021 de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) in werking treedt. Door de nieuwe wet kunnen ondernemingen, hun schuldeisers en aandeelhouders bij een dreigend faillissement een bindend onderhands akkoord sluiten. Als dit akkoord wordt bekrachtigd door de rechter, geldt het voor alle schuldeisers—ook zij die niet met het akkoord hebben ingestemd.