CEO van KPN hoeft niet te verklaren dat 5G-netwerk veilig is

CEO van KPN hoeft niet te verklaren dat 5G-netwerk veilig is

KPN is een van de partijen die een 5G-netwerk aan het uitrollen is, waarmee dataverkeer bespoedigd wordt. In dit kortgeding vordert de Nationale Bond tegen Overheidszaken, een club van querulanten, dat de CEO van KPN persoonlijk een verklaring ondertekent dat het door KPN geactiveerde 5G-netwerk geen nadelige effecten heeft op de volksgezondheid. Het enkele feit dat de CEO van KPN eindverantwoordelijk is, is natuurlijk volstrekt onvoldoende voor het aannemen van bestuurdersaansprakelijkheid. De stelling dat het 5G-netwerk mogelijk schade zou kunnen veroorzaken, maakt dit niet anders.