Het gebruik van een onderzoeksprotocol en de rol van de advocaat bij intern onderzoek

Het gebruik van een onderzoeksprotocol en de rol van de advocaat bij intern onderzoek

De afgelopen jaren heeft het tuchtrecht een belangrijke rol gespeeld in de normering van intern onderzoek door advocaten. Zo ook in de uitspraak van het Hof van Discipline 's-Hertogenbosch van 4 november 2019, waarin het hof oordeelde dat verweerster in strijd met het protocol onderzoek heeft verricht. Hiermee heeft zij de belangen van klaagster op 'een onevenredige wijze geschaad'.