Het kartelverbod en distributie

Het kartelverbod en distributie

Deze zaak betreft een huis-tuin-en-keuken-geval van wat er mis kan gaan bij distributie. Een producent vindt het redelijk dat hij bepaalde eisen stelt en wil zijn distributiestelsel gezond houden. Een distributeur die weinig service biedt, profiteert namelijk van de andere distributeurs die dit wel doenóen dat is op langere termijn niet houdbaar. De oplossing die in dit geval gekozen werd door vaste prijzen af te dwingen, acht de rechter terecht mededingingsrechtelijk niet toelaatbaar.