Eerste verzoek Tijdelijke Betalingsuitstelwet gehonoreerd

Eerste verzoek Tijdelijke Betalingsuitstelwet gehonoreerd

De rechtbank wijst in deze zaak het eerste verzoek tot aanhouding van een faillissementsrekest toe, nu is voldaan aan de voorwaarden zoals gesteld in artikel 2.2 Betalingsuitstelwet (Tijdelijke wet COVID-19 SZW en JenV). Zo is voldoende aannemelijk gemaakt dat verweerster, die een kledingwinkel exploiteert, in een toestand verkeert waarin zij de onderneming—hoofdzakelijk als gevolg van de coronacrisis—niet zoals gebruikelijk heeft kunnen voortzetten en daardoor tijdelijk niet in staat is om haar schulden te betalen. Daarnaast bestaat het vooruitzicht dat verweerster haar schuldeisers na de gevraagde uitsteltermijn van twee maanden weer ter wille kan zijn.