Hoge Raad over causaal verband in het verzekeringsrecht: de dominant cause onderuit

Hoge Raad over causaal verband in het verzekeringsrecht: de dominant cause onderuit

De Hoge Raad oordeelt in deze zaak dat de rechter niet gehouden is om bij het onderzoek naar het causaal verband tussen een gebeurtenis en een schade de leer van de dominant cause toe te passen.
Als de verzekeringsovereenkomst niet zelf voorschrijft hoe een causaal verband moet worden vastgesteld, dan ging men er tot nu toe in de rechtspraak en rechtsliteratuur van uit dat dit moest worden vastgesteld aan de hand van de dominant cause. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat dit uitgangspunt onjuist is.