Kroniek Vennootschapsrecht april 2020ľapril 2021

Kroniek Vennootschapsrecht april 2020ľapril 2021

In het eerste deel van deze kroniek worden enkele uitspraken besproken. Aan de orde komt jurisprudentie over nietige en vernietigbare besluiten, stuiting van verjaring van een vordering op een vof en haar vennoten, toerekening van wetenschap in het kader van verjaring, de ontheffing van een OK-bestuurder uit zijn functie, de prijsvaststelling bij een uitkoopregeling, een tijdig ingesteld cassatieberoep tegen door de OK getroffen voorzieningen en loyaliteitsaandelen. In het tweede deel wordt ingegaan op de stand van zaken op wetgevingsgebied.