Hardheidsclausule beslagvrije voet: wanneer en hoe?

Hardheidsclausule beslagvrije voet: wanneer en hoe?

Aangezien de nieuwe beslagvrije voet grofmaziger is dan de oude, is in de wet een hardheidsclausule opgenomen. In bijzondere situaties kan hier een beroep op worden gedaan. De kantonrechter beslist of en met welk bedrag de beslagvrije voet wordt verhoogd. Deze bijdrage beschrijft in welke situaties daar beroep op kan worden gedaan—en op welke wijze.